Monday, 26 September 2016

Raw wool market report / Reportáž z Vlněné burzy
On Saturday 17th September, there was a first Czech raw wool market. It was organised by Association of goat and sheep breeders at their beautiful grounds at Zlobice near Brno.
As it was a first year, the attendance was not big, but I believe that all those who came left happy and with big bags of new material.
There were about 10 sellers of raw wool from sheep bread in the Czech republic and also sellers of products made of wool – felters, knitters, spinners ...

V sobotu 17. září se uskutečnila první česká burza se surovou vlnou. Tato akce byla organizována Svazem chovatelů ovcí a koz na jejich krásném pozemku ve Zlobici blízko Brna.
Jako na každém prvním ročníku, účast byla spíše menší, ale věřím, že všichni účastníci odcházeli šťastní s velkými balíky nového materiálu.

Sešlo se asi 10 prodejců materiálu z ovcí chovaných v České republice, ale také prodejců výrobků z vlny – plstitelek, pletařek, přadlenek …
Soňa from Ofčí statek Brníčko brought linen, drop spindles and their delicious sheep cheese.

Soňa z Ofčího statku Brníčko přivezla lněnou metráž, vřetánka a jejich výborný ovčí sýr.These grils had shetland wool and lovely felted garments. The shoes are great.
Děvčata prodávala šetlandskou vlnu a krásné plstěné věci. Ty botky jsou super.


Craft atelier Klára / Studio řemesel Klára


Seller of shetland wool and hand spinned and woven garments.
Prodejce šetlandské vlny a ručně předených a tkaných výrobků.


Hana Plšková and her mohair locks
Hana Plšková a její krásný mohér.


Katka Kubešová with her beautiful hand felted clothing and hats.
Katka Kubešová a její úžasné ručně plstěné oděvy a klobouky.


Hana Plšková gave a short lecture on mohair - breeding goats, cutting locks, sorting them etc. Lot of interesting information.
Hana Plšková udělala krátkou přednášku o mohéru - o chovu koz, jejich stříhání, třídění srsti atd. Spousta zajímavých informací. Additional programme  / Doplňkový program 


In the afternoon there was a sheep shearing show. Eva Uxová is the experienced shearer and she also shared many interesting information. Now I know that the sheep are not cold, when they are sheared before winter :)

Odpoledne proběhly ukázky stříhání ovcí. Eva Uxová je zkušená střihačka a podělila se i o spoustu zajímavých informací. Teď už vím, že ovečkám není zima, když je ostříhají na podzim :) 

We have also learned how the wool is sorted after shearing.
Dozvěděli jsme se i o třídění ostříhaného rouna.And this is what I brought home. Did I go crazy? I cannot wait to work with them,
A tohle jsem si přivezla domů. Nezbláznila jsem se? Jak ráda bych se do nich hned pustila.

From left - Zwartble sheep, East Friesian sheep, Jurassic sheep, White carded one is Merinolandschaf and the locks at the front are Romney.

Zleva - Zwartble, Východofríská ovce, Jurská ovce. Bílé česané rouno je Merinolandschaf a vpředu jsou lokýnky Romney. 


This sheep skin shepard coat is just awesome and very heavy.
Tenhle ovčí ovčácký kožíšek je super a pěkně těžký.


It was the harvest full moon. / A taky byl ten den sklizňový úplněk.


A lot of new items is being uploaded in the shop - check them out.
Spousta novinek se právě objevuje v e-shopu. Mrkněte tam.

7 comments:

 1. Great! I love going on that kind of fair. I love sheeps, i love wool and felt... I also love those pretty heart cakes... I actually would love to be there with all of you!
  Thanks for sharing!

  ReplyDelete
 2. I would have loved to see how the sheep shearing is done, have only seen that on tv.
  It looked like a lovely market!

  ReplyDelete
 3. Wow you live in a beautiful place, I am in awe!

  ReplyDelete
 4. Interesting market. But I love the heart cookies with the piping best :)

  ReplyDelete
 5. Wow. I have never known about such a market. It is so nice to see these kind of processes.

  ReplyDelete
 6. wow, this is something special! Love your photos!!!

  ReplyDelete
 7. I love that it's all local wool. I hate the wool industrialization that is happening in (mostly) Australia and the UK...

  ReplyDelete