Thursday, 14 January 2016

National Tulip Day / Národní den tulipánů


3rd Saturday in January is celebrated as a National Tulip Day (or Nationale Tulpendag in Dutch) in Netherlands. It is not surprising as Netherlands is the major tulip grower in the world and sells over 1,9 billion of bulbs and 1,4 billion of cut flowers every year.
Even though tulips come from Asia and their journey to Netherlands took detour through Vienna, they found the best conditions in this country to grow and develop.
Last year I visited the biggest tulip gardens in Keukenhof, Netherlands and I was in heaven. You may already know that I love spring bulb flowers and there are thousands and thousands of beauties to admire. It only opens for a month or so each spring, depending on the natural conditions and has many great displays about history, growing and breeding of tulips. Please enjoy the walk through the gardens with me.
Some photos are already available in my e-shop, just click the link.
Třetí sobota v lednu je v Nizozemí oslavována jako Národní den tulipánů (Nationale Tulpendag). Není divu, když je Nizozemí největším pěstitelem tulipánů ve světě a každoročně prodá 1,9 miliardy cibulek a 1,2 miliardy řezaných květů.
Přestože tulipány pocházejí z Asie a na své cestě do Nizozemí to vzali objížďkou přes Vídeň, našli zde ty nejlepší podmínky pro svůj další růst a vývoj nových druhů.
V loňském roce jsem navštívila největší tulipánovou zahradu Keukenhof a byla jsem naprosto nadšena. Jak už možná víte, miluju jarní cibulové květinky a tady jsou tisíce a tisíce těchto krásek k obdivování. Zahrada je otevřena každoročně jenom po dobu jednoho měsíce na jaře v době nejlepšího květu, termín záleží na přírodních podmínkách daného roku, a nabízí i mnoho skvělých výstavek o historii, pěstování a šlechtění tulipánů. Pojďte si užít procházku zahradami spolu se mnou.
Některé fotografie jsou již k dispozici v e-shopu, stačí kliknout na link.
Daffodil Dreams - Etsy - FlerTulip Dreams IV - Etsy - FlerTulip Dreams II - Etsy - FlerTulip Dreams - Etsy - FlerA little palm tree - Etsy - Fler


Tulip Dreams I - Etsy - Fler

Sunday, 10 January 2016

Day of silly Walk / Den švihlé chůze


Did you know that 7th January is International Day of Silly Walk? Now you will remember :)

Věděli jste, že 7. leden je Mezinárodním dnem švihlé chůze? Tak teď už si to budete pamatovat :)


The inspiration comes from the famous Monty Python sketch, where John Cleese is silly-walking to his office at the Ministry of silly-walks. The silly walks are organised all over the world and 3rd annual silly walk took place in Beroun this Saturday.

Inspirace pochází z kultovního seriálu Monty Python, kde v jednom skeči John Cleeves švihle odchází do práce na Ministerstvo švihlé chůze. Dny švihlé chůze jsou pořádány po celém světě a již 3. ročník se uskutečnil i v Berouně tuto sobotu.


Even though just few in numbers, participants had load of fun and you can enjoy the photos (full set here). And to have even more fun, bellow is the original Monty Python video.

Účastníci, i když v malém počtu, si užili spoustu legrace a vy se můžete podívat alespoň na fotky (kompletní album je zde). A na konci najdete i originální Monty Python video.

Have a silly Sunday.          Mějte švihlou neděli.
Saturday, 2 January 2016

Prague New Year Fireworks / Pražský Novoroční Ohňostroj


Hello in the brand new year!

Prague welcomed 2016 with a magical fireworks, that takes place in the evening of the 1st January, rather than midnight, when all citizens are firing their own pyrotechnics.
We chose our place well, so you can enjoy it with me in few photos (more here).

Vítejte ve zbrusu novém roce!

Praha přivítala 2016 kouzelným ohňostrojem, který se koná již tradičně v podvečer na 1. Ledna, raději než o půlnoci, kdy všichni odpalují své vlastní petardy.
Místo jsme zvolili dobře a tak si můžete ohňostroj vychutnat alespoň na pár fotografiích se mnou.
  


Last week I promised you some photos of Christmas lights in Prague, but to be honest, I only have few. Even though I went for a few walks with my camera, I did not find much inspiration this year in the huge crowds of people. I do not remember Prague so crowded in the past years. Here are few from Old Town Square...

Minulý týden jsem vám slíbila fotografie pražských vánočních světýlek, ale abych pravdu řekla, moc jich nemám. I přesto, že jsem se několikrát vypravila s foťákem do ulic, moc inspirace jsem v tom šíleném davu nenašla. Nepamatuju se, že bych v minulých letech potkala takové davy. Takže aspoň těch pár ze Staroměstského náměstí …... Kampa ...... and Karlínské náměstí – at least there was no crowd :)
...a Karlínského náměstí – tam se davy nekonaly :)