Tuesday, 20 October 2015

Signal Festival 2015

Every year in October, festival of light brightens up Prague for a few days. This year it was already a 3rd edition of this great event that is successfully connecting creativity, new technologies and public space with video-mappings, site specific light and interactive installations.
You can read more about the installations on the festival pages.
All photos, as always, here.

Každý rok v říjnu se Praha na pár dní rozzáří festivalem světla. Letos se konal již třetí ročník této skvělé akce, která úspěšně propojuje kreativitu, nové technologie a veřejný prostor videomapingy, site-specific světelnými a interaktivními instalacemi.
Více o jednotlivých instalacích si můžete přečíst na stránkách festivalu.
Všechny fotografie, jako vždy, tady.


My favourite this year was probably Magical garden by Kari Kola, that made the look on Prague panorama truly magical.

Mým letošním favoritem je nejspíš Magická zahrada od Kari Kola, která opravdu proměnila pražské panorama v něco kouzelného.
  

  

I started my tour on Thursday night in the pouring rain here.
Svoji procházku jsem začala ve čtvrtek večer v lijáku zde:


Ocelot by Čestmír Suška & Petr Pufler
In Transit X by HC Gilje
Dancing Cubes by Vacek & Smid
“Faces” powered by Intel Real Sense by 3dsense
Convergence by Nonotak
Horizontal Interference by K. Malejka & J. Slugocki
Wide/Side by João Martinho Moura

1.26 by Janet Echelman Escape by Laszlo Zsolt Bordos / Bordos.ArtWorks

Tuesday, 13 October 2015

New calendars 2016 / Nové kalendáře 2016


What will you receive:
- 13 loose, unbound pages – 12 monthly pages + cover page 
-  Size 5x7 (126 x 178 mm) or 4x6 (101x151 mm)
-  Printed in a professional studio on Kodak Professional Endura photo paper with matte finish 
-  Each calendar will be gift wrapped

Possibilities for customisation: 
- Glossy finish is available upon request
- Calendarium in English language (week starting on Sunday) or Czech (week starting on Monday)

The leaves can be put on the fridge or filing cabinet, pined to your inspiration board, framed or placed in an easel on your desk or counter. The possibilities are endless with this calendar. 
And the BEST PART is, that at the end of each month, you can cut the calendar part off and you will have beautiful 5x5 images ready for matting and/or framing. At the end of the year you will have instant gallery of 13 mini prints for a bargain price.

Co dostanete:
-       13 volných stránek na fotopapíře – 12 měsíců + titulní stránka
-       Velikost je 13x18 cm (126 x 178 mm)
-       Tištěno v profi studiu na fotopapír Kodak Professional Endura v matné verzi
-       Každý kalendář je dárkově balený

Možnosti k personalizaci:
-       Lesklý povrch
-       Kalendárium v angličtině (týden začíná nedělí) nebo v češtině (týden začíná v pondělí)

Jednotlivé listy můžete připnout magnetkou na lednici nebo jiný kus nábytku, připíchnout na nástěnku, dát do rámečku nebo do stojánku na psací stůl. Možnosti jsou téměř nekonečné.

A úplně nejlepší na tom je, že na konci každého měsíce můžete odstřihnout kalendárium a rázem mate mini obrázek přímo do rámečku. Na konci roku budete mít mini-galerii 13 kousků za hubičku.


 
Monday, 12 October 2015

Apple Sunday / Jablíčková neděle
Sunday. Maybe the last sunny one.  And so we went to pick some apples.

Not so long ago I came across a page Na Ovoce“. It acts as a community platform that wants to make people responsible for use of nature's bounty in the form of wild fruit trees, berry bushes or herbs. It is their goal not only to map such places, but also to contribute to their sustainability, to establish new ones, present  the values that plants represent for people, strive to contribute to the growth of biodiversity that has been withering in our modern times and to uphold the positives of the cultural landscape in which we live.

According to their map, there are several abandoned fruit orchards in Prague and one of them is the apple orchard “Na Klíčově” that is generally round the corner from the place I live and I never even knew it existed. And that was the place, where the fruit celebration took place over the weekend. Every person could pick the apples and pears, learn something about growing the fruit trees or how to take good care of such orchard and t try super fresh and delicious apple cider that was being made on the spot from those local apples. 

Neděle. Možná poslední slunečná. Vypravili jsme se na jablíčka.

Před nedávnem jsem narazila na stránky sdružení „Na ovoce“, které  slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek. Snahou je společně takováto místa nejen mapovat, ale také přispívat k jejich udržitelnosti, zakládat nová, dbát o hodnoty, které rostliny pro člověka představují, přispívat k nárůstu chřadnoucí biodiverzity a udržovat pozitiva kulturní krajiny, ve které člověk žije.

Podle mapy se přímo v Praze nachází několik opuštěných ovocných sadů a jedním z nich je i sad Na Klíčově, který mám v podstatě za rohem a o němž jsem donedávna netušila, že vůbec existuje. A právě tam probíhala celý víkend ovocná slavnost. Každý si mohl volně nasbírat jablíčka nebo hrušky, zjistit informace o pěstování ovocných stromů a ochutnat super čerstvý a výborný jablečný mošt lisovaný přímo na místě z místních jablíček.

That cider was so delicious. Even the doggie loved it :)

Čerstvý mošt byl opravdu výborný. I pejskovi moc chutnal :)
I must say the basket was really photogenic and looked so pretty, but for carrying around it was not practical at all :)

Košík byl hrozně pěkný a fotogenický, ale na nošení jablíček teda nic moc praktický :)


There was a dreamcatcher workshop at the magic place underneath a hawthorn tree.

Dílna na výrobu lapačů snů pod kouzelným hlohem.
And I had the first sausage of the season (and probably the last one too) :)

A já jsem si užila letos první (a a si i poslední) buřtík sezóny :)