Tuesday, 20 October 2015

Signal Festival 2015

Every year in October, festival of light brightens up Prague for a few days. This year it was already a 3rd edition of this great event that is successfully connecting creativity, new technologies and public space with video-mappings, site specific light and interactive installations.
You can read more about the installations on the festival pages.
All photos, as always, here.

Každý rok v říjnu se Praha na pár dní rozzáří festivalem světla. Letos se konal již třetí ročník této skvělé akce, která úspěšně propojuje kreativitu, nové technologie a veřejný prostor videomapingy, site-specific světelnými a interaktivními instalacemi.
Více o jednotlivých instalacích si můžete přečíst na stránkách festivalu.
Všechny fotografie, jako vždy, tady.


My favourite this year was probably Magical garden by Kari Kola, that made the look on Prague panorama truly magical.

Mým letošním favoritem je nejspíš Magická zahrada od Kari Kola, která opravdu proměnila pražské panorama v něco kouzelného.
  

  

I started my tour on Thursday night in the pouring rain here.
Svoji procházku jsem začala ve čtvrtek večer v lijáku zde:


Ocelot by Čestmír Suška & Petr Pufler
In Transit X by HC Gilje
Dancing Cubes by Vacek & Smid
“Faces” powered by Intel Real Sense by 3dsense
Convergence by Nonotak
Horizontal Interference by K. Malejka & J. Slugocki
Wide/Side by João Martinho Moura

1.26 by Janet Echelman Escape by Laszlo Zsolt Bordos / Bordos.ArtWorks

No comments:

Post a Comment