Monday, 14 September 2015

Pottery Market Beroun / Hrnčířské trhy Beroun


I spent this Saturday at a very nice event – traditional pottery market in Beroun. It is already a long tradition that every second weekend in May and September many pottery crafters meet up in Beroun and fills the square not only with awesome pottery and ceramics, but also with positive and joyful mood and usually they bring sunshine with them too.

Sobotu jsem strávila na skvělé akci – hrnčířských trzích Beroun. Je již dlouholetá tradice, že každý druhý víkend v květnu a září Berounské náměstí zaplní stovky hrnčířů a přinesou s sebou kromě úžasné keramiky spoustu optimismu, dobré nálady a většinou i sluníčka.I look forward to this market every time and this time I decided to challenge myself a bit and to photograph not only lovely pottery details but also some people behind the stalls. Enjoy the photos and if you want more, visit the full album here.


Na trhy se vždycky moc těším a letos jsem se rozhodla nefotit jenom krásné keramické objekty, ale také lidí ve stáncích. Užijte si fotografie, a kdo by chtěl víc, najde jako obvykle celou reportáž na mém rajčeti.

 
 

And now the pottery  /  A teď keramika


Shadows   /  StínyPicasso inspiration ?Some sweet angels   /   Krásní andělé

These cups are just beautiful, each one is completely different and there is a full story on each of them. I have bought some last year. 

Tyhle hrnečky jsou úžasné, každý je úplně jiný a je na něm celá pohádka. nějaké mám doma z loňska.And another from my favourites   /   A další z mých oblíbených

 This year was also in the name of celebrating 750 years from the founding of the town Beroun and as Beroun was celebrating its anniversary, there was a competition for the best souvenir for the town. All exhibits were just awesome – you can see many bears and two typical town gates. I am curious, who would be the winner.

Letošní rok probíhal v duchu oslav 750 let od založení města Berouna, a protože Beroun slavil svoje výročí, proběhla taky malá soutěž o nejlepší upomínkový předmět. Všechny práce byly prostě úžasné – můžete tu vidět spoustu medvědů a Berounských bran. Jsem moc zvědavá, kdo nakonec vyhraje.


Except this competition, there was a traditional competition/exhibition of the best garden object. My very favourite this year is this one. It is named the solar system. Can you name all 9 planets?

Kromě této soutěže, proběhla I klasická soutěž/výstava nejlepších zahradních objektů. Můj favorit je tento s názvem Sluneční soustava. Jestlipak pojmenujete všech 9 planet? Sunday, 6 September 2015

Halloween decorationsI know that summer has just finished, but slowly some Halloween decorations are creeping to the shop. 

I když právě skončilo léto, do mého obchodu se začaly vkrádat Halloweenské dokorace.  Prozatím jsou vystaveny pouze na Etsy, protože v Čechách si na Halloween zas tak nehrajeme, ale pokud byste měli o duchy nebo ostatní nezbedy zájem, tak neváhejte napsat.  
Ghosts were quite popular in the last seasons, so if you would like some, place your order soon. They look great hanging from anywhere inside, but can also be left in the garden and scare away unwanted visitors :) Or they can serve as a fun gift tag for your little presents.

Duchové byli v minulých sezónách docela oblíbení, tak neváhejte s objednávkou. Mohou viset odkudkoliv vevnitř, ale i plašit nevítané návštěvníky v zahradě. Taky jsou skvělí jako legrační visačka na dárky.
For cat lovers, there are 2 cute witch kitties.

Pro milovníky koček jsou zde 2 malá čarodějná koťátka.

This good witch will guard your pumpkins.
Tahle hodná čarodějnice vám ohlídá úrodu dýní.
And a vampire bat.
A nakonec jeden netopýrek.These little friends are ready to ship.
Všichni jsou připraveni hned se vydat na cestu.

Watch out for some more autumn and Halloween decorations during September.

Další podzimní a Halloweenské dekorace se postupně objeví během září.