Monday, 11 April 2016

Cosplay photoshoot

Model and Costume: Alena Dvořáčková

Last Saturday I had a chance to try something new again – a cosplay photoshoot on Fantasy and medieval theme.  

Minulou sobotu jsem si opět mohla vyzkoušet něco nového – cosplay fotografování na téma Fantasy a středověk.( Cosplay = zkratka z anglických slov „costume play“, což v překladu znamená kostýmová hra)

Model and Costume: Johana Solathis Medová

Big thank you goes to the Dark Vision Studio that absolutely perfectly organised this huge event, selected great outdoor locations in Divoká Šárka and even ordered lovely warm and sunny weather.

Velké poděkování patří Dark Vision Studiu za perfektní organizaci akce v takto velkém rozsahu, výběr skvělých venkovních lokalit v Divoké Šárce a navíc i objednávku krásného teplého a slunečného počasí.

Model and costume: Fate Sullivan and her wolves Agron and Sam

There were over 50 models and photographers, who got a chance to network together and the atmosphere was very welcoming and relaxed.

Na místě bylo dobře přes 50 modelů a fotografů, kteří mohli spolu navázat kontakty a celková atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná.

Model and costume: Hanka Kadlečková

Here you can enjoy a little selection of my favourite photos and costumes and I would also like to invite you to my brand new Facebook photography page, where is a full album from Saturday.

Tady si můžete prohlédnout malý výběr mých nejoblíbenějších fotografií a postav a zároveň bych vás ráda pozvala na svoji novou fotografickou stránku na Facebooku, kde je kompletní album ze soboty.

Model and costume: Silvara's Cosplay
Model and costume: Alena Dvořáčková and Silvara's Cosplay
Model and costume: Martina Hellhuntress and Vlado
Model and costume: Chrissie Nowak
Model and costume: Catherine Mrázková and wolves Agron and Sam
And one behind the scenes / Jedna ze zákulisí.
Have a nice week.
Mějte krásný týden.

Monday, 4 April 2016

Spring has sprung / Jaro je tady


Sun is shining and I had some time to play with my macro lens last week. There will not be many words today, just enjoy the spring colours, some are vivid, some are soft and pastel, just like Mother nature painted them.

And if you wish to add some colour to your home, some of these photos are already loaded in my shop today and more is to come. Stay tuned. Links are bellow photos.

Btw, I am trying out a new app for mock up interiors. How do you like it?

Crocuses - Krokusy

Sluníčko svítí a já si našla čas na hraní se svým makro objektivem. Takže dnes nebude moc čtení, raději se pokochejte jarními barvičkami. Některé jsou zářivé, jiné jemně pastelové, tak jak nám je příroda vymalovala.

A pokud byste si přáli jarně rozsvítit svůj domov, tak některé fotky jsou již dnes nahrané v e-shopu a další budou následovat, takže zůstaňte naladěni. Linky jsou pod fotkami.

A mimochodem, zkouším novou aplikaci na interiérové mockupy. Jak se vám to líbí?


Snowdrop - Sněženka


Puschinia - Puškínie
Pasque Flower - Koniklec


Magnolia - Magnólie


Crocuses - Krokusy