Thursday, 30 June 2016

Another felted update / Další plstěné aktuality

A short update from KV Felted Designs today. I finally managed to photograph 3 hats that were waiting for their moment for a while.
 
Next week I will be attending a felting workshop and I look forward to it so much. And you can look forward to many photos after my return.
 
Dnes krátká aktualizace z plstěného světa. Konečně jsem vyfotila 3 klobouky, které už nějakou chvíli čekaly na svou příležitost.
Příští týden mě čaká kurz plstění a už se na něj moc těším. A vy se můžete po mém návratu těšit na spoustu fotografií
Poppy Flower          Vlčí mák
White           Bílý
 
The red one was made to order based on the white one with few alterations and a slightly bigger size, with a little scarflet as a bonus.
Červený je dělaný na zakázku podle bílého s malou úpravou a ve větší velikosti, se šálkou jako bonus.
 
 
And here are few brooches made for this ever changing weather
A několik mráčkových broží do současného proměnlivého počasí.
 
 
 
The rainbow cloud has a little hidden rainbow on the back. Check the photos in the shop J
Duhový mráček má na zadní straně schovanou malou duhu. Mrkněte na další fotografie v e-shopu J


Have a great day and weekend.
 
Mějte krásný den a víkend.

Monday, 27 June 2016

Summer is here / Přišlo léto

Summer has arrived and I am updating shops with some new flower photographs form a beautiful rose garden I visited last weekend. Stay tuned and if you want some photo that does not have a link just yet, let me know.
Have a beautiful day.
 
Léto je tady a já vkládám do e-shopu nové květinové fotky z krásné růžové zahrady, kterou jsem navštívila minulý víkend. Těšte se a pokud byste měli zájem o fotografii, u které zatím není link, tak mi napište.
Krásný den.
Purple Dreams II          Fialové snění II
 

Purple Dreams          Fialové snění 


 
Rose garden I             Růžová zahrada I 
 

 

Monday, 20 June 2016

Fundriser for Medvídek 2016 / Benefice pro Medvídka 2016


I already wrote about my cooperation with Medvídek association. You can check the March photoshoot here and a 2015 Fundriser here. Today I will show you few of my favourite photos from 2016 Fundriser that took place last Friday of May.

O své spolupráci s občanským sdružením Medvídek jsem již psala. Můžete mrknout na články o březnovém focení v klubu autistů zde a o Benefici 2015 tady. Dneska vám ukážu pár svých oblíbených fotografií z letošní benefice, která se uskutečnila poslední květnový pátek.

  
The evening was opened with few cheerful songs by a favourite local band Třehusk.

Večer otevřela několika veselými písničkami oblíbená místní kapela Třehusk.The funds that Medvídek collected this year will be used for training of an assistance dog Max for 8 years old girl Barunka. The ladies from organisation Pes proTebe, who are training Max, presented some examples from his training and from the training of his mate, who will become a guide dog.

Peníze, které Medvídek na letošní Benefici vybral, poputují na výcvik asistenčního pejska Maxe pro osmiletou Barunku. Děvčata z organizace Pes pro Tebe, která Maxe trénují, předvedla několik ukázek z jeho výcviku a z výcviku jeho „kolegy“, který se stane vodícím psem.The check for 5.000,-CZK was donated to Medvidek by Mr. Bohumil Stibal, a Senate candidate for the region.

Kandidát do Senátu ČR, pan Bohumil Stibal, předal předsedkyni Medvídka během večera šek na 5.000,-CZK.Same as last year, we could enjoy few songs from Andrea Šimunková, a young autistic girl who plays several instruments and writes some of her songs by herself.

Stejně jako v loňském roce jsme si mohli poslechnout několik písniček i od Andrey Šimunkové, mladé autistické zpěvačky, která hraje na několik nástrojů a některé písničky si sama skládá.
Second half of the evening belonged to dance performances of Flamenco (Lucie Bevelaqua and her group) and Belly Dance (Garam Masala, Cekirdek, Galeb Tribal Ladies and Věra Havelková).

Druhá polovina večera patřila tanečním vystoupením Flamenca (Lucie Bevelaqua a její taneční skupina) a břišních tanců (Garam Masala, Cekirdek, Galeb Tribal Ladies a Věra Havelková).

You can find full photo gallery at Medvidek page.
Please contact me, if you are loking for a photographer for your event.

Celou galerii fotografií z exhibice si můžete prohlédnout na stránkách Medvídka.
Kontaktujte mě, prosím, pokud hledáte fotografku pro vaší akci.