Monday, 13 June 2016

Noc kostelů / Night of the churches

This weekend brought several interesting cultural events and so I would like to share some photos with you and show you some new places of Prague. On Friday there was a Night of Churches, on Saturday Museum night and as it was not enough already also a weekend of open gardens.
 
Uplynulý víkend přinesl mnoho zajímavých kulturních akcí a tak bych vám ráda ukázala na fotografiích další nova místa Prahy. V pátek se konala Noc kostelů, v sobotu Muzejní noc, a aby toho nebylo málo tak ještě i Víkend otevřených zahrad.

Let´s start with the Night of Churches. This project, which is taking place throughout Europe, has several aims. It offers the possibility of meeting with Christianity without any commitments, offered in a light atmosphere of positive experience with the help of talks, concerts, exhibitions and unusual experiences. It is an event that wants to reach the widest possible audience and present churches as an important part of social life and cultural heritage.
Začněme tedy Nocí kostelů. Tento projekt, který se koná po celé Evropě, si klade několik cílů. Nabízí možnost nezávazného setkání se s křesťanstvím, nabídnout v lehké atmosféře pozitivní zkušenost za pomoci rozhovorů, koncertů, výstav i netradičních zážitků. Je to akce, která chce oslovit co nejširší veřejnost a prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a kulturního dědictví.


I wanted to visit a place that would be near my home and chose the Church at Karlinské náměstí. It is beautiful, I used to work in the nearby building and I often walk around to the market. You can see the whole church in the winter coat in this post.
Chtěla jsem se podívat na místo, které bude relativně blízko a tak padla volba na kostel na Karlínském náměstí. Je to krásný kostel, nedaleko jsem dlouhá léta pracovala a teď tam často chodím do parku na trhy. Celý kostel v zimním hávu můžete vidět v tomto příspěvku.


Church of Saints Cyril and Methodius is one of the largest religious buildings in the Czech Republic. It was constructed in the mid-19th century and remains one of the most important architectural landmarks from that period in the country. The church is built in the style of late Romanesque basilica with severely canted nave and two towers.
 
Kostel svatého Cyrila a Metoděje  patří mezi největší církevní stavby v Čechách. Byl zbudován v polovině 19. století a řadí se k nejvýznamnějším architektonickým památkám, které se dochovaly z tohoto období. Kostel je postaven ve stylu pozdně románské baziliky se silně převýšenou hlavní lodí a dvěma věžemi.
First I climbed 62 steps to the balcony and the organ player showed us the perks of his job.
Nejdříve jsem vyšplhala 62 schodů na balkónek, kde nám varhaník ukázal, jak varhany fungují.

Then I waited to climb another 270+ steps to one of the towers. Even though they were trying to keep the spaces between groups, the tower got crowded soon. At the top we heard some information about the bells and then the most interesting part happened. We needed to walk through the church loft to the other tower to walk down. I found it fascinating to see the stone arches from the other side. The photos are not good as there was no light and little time to play around, but the experience and space was so interesting that I could not resist and take some.

Pak jsem si chvíli počkala a vystoupala dalších 270+ schodů do věže. Přestože se pořadatelé snažili udržovat řádné odstupy, byla za chvíli ve věži pěkná zácpa. Nahoře jsme dostali informace o zvonech a pak přišlo to nejzajímavější. Museli jsme se dostat přes půdu na protější věž, abychom mohli sejít dolů. Bylo opravdu moc zajímavé vidět kamenné klenby z druhé strany. Fotografie jsou mizerné, protože tam byla úplná tma a málo času na hraní, ale i tak jsem neodolala a tak zajímavé místo prostě musela vyfotit.

During the evening there was also a little concert, but I missed that as I was in the tower at that time.
You can see all photos from Friday night here.

Během večera se konal i malý koncert, ale ten jsem prošvihla čekáním ve věži.
Všechny fotografie si můžete opět prohlédnout tady.

7 comments:

 1. Would have loved that walk over the loft! So cool!
  Lovely pictures from the church.

  ReplyDelete
 2. Wonderful pictures!
  We had a Night of Curches here last week, too!

  ReplyDelete
 3. so many steps!:D but it all looks amazing!:) Thanks for sharing it with us:)

  ReplyDelete
 4. I *love* the architecture of churches! Always fascinating to detail.

  ReplyDelete
 5. Great adventure you had there! I don't like old big churches but I would had liked to see how they play the organ!

  ReplyDelete