Thursday, 30 July 2015

New Sea Collection / Nová letní kolekce


Today I would like to show you my new summer collection of felted necklaces inspired by the sea. It is wet felted from soft white merino and silk and cotton gauze in various shades of turquoise, blue with some hints of lilac and purple. The textures are enhanced by sea shells, little fishes and mohair locks.
Enjoy :)

Dnes bych vám ráda představila svou novou letní kolekci inspirovanou mořem. Náhrdelníky jsou plstěné mokrou cestou z jemňoučkého bílého merina doplněného hedvábím a bavlněnou gázou v odstínech tyrkysové a modré, sem tam trochu lila nebo fialové. Textura je doplněná mušličkami, rybičkami či lokýnkami z mohéru.

Ať se líbí :)

3 sea shells    ☼    3 mušličky

flock of gold fish    ☼    hejno zlatých rybek

They will make all your wishes come true :) Splní vám všechna přání :)
sea bubbles    ☼    bublinky
sea foam   /   mořská pěna
Caught in the fishermans net     ☼     Chyceno v rybářské síti
☼  ☼  ☼Sunday, 26 July 2015

Photographing a Fundriser / Reportáž z Benefiční akce

At the end of June I got an opportunity to try something new and different. My friend asked me to photograph a fundraising event of their non-profit organisation. You can see bellow how I managed that. I chose just few of my very favourites and you can see the whole photo report here.

Koncem června jsem dostala příležitost vyzkoušet si něco nového a jiného. Kamarádka mě oslovila, zda bych nafotila benefiční akci jejich sdružení. Jak jsem se této příležitosti chopila, si můžete prohlédnout níže. Vybrala jsem pár svých nejoblíbenějších, ale celou reportáž si můžete prohlédnout zde.

Medvídek (Teddy bear) - Association of Parents and Friends of Children with Autism was founded in 2008 to provide comprehensive support to families with autistic children and to improve awareness of the general public. It is not a provider of social welfare, but rather a support group for parents. They hold regular meetings of parents with their kids and various informative talks.

Medvídek – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem vzniklo v roce 2008 s cílem poskytovat všestrannou podporu rodinám s autistickými dětmi a také zlepšovat informovanost laické veřejnosti. Není to poskytovatel sociální péče, ale spíše podpůrná skupina pro rodiče. Pořádají pravidelné schůzky rodičů a dětí a také různé informativní přednášky.


There were 2 parts to this Fundraiser – fun sport activities for children in the afternoon and evening music and dance show. Despite the fact, that there were not so many visitors as expected, all the kids really enjoyed afternoon, judging by their big smiles.

Benefice se skládala ze dvou částí – zábavného sportovního odpoledne pro děti a večerního hudebně-tanečního programu. I přes slabší účast veřejnosti si všechny děti odpoledne moc užily, soudě podle jejich rozzářených úsměvů.


Except photographing the afternoon activities, I also set up a little photo booth. The kids were so sweet and always willing to pose. I really enjoyed this work and hope I will have a chance to do it again soon.


Kromě fotografování sportovních aktivit jsem otevřela i malý fotokoutek. Děti byly skvělé, ochotně pózovaly a mě tato práce hodně bavila. Doufám, že si jí budu moci v brzké době zopakovat.
The evening program was started by local band Třehusk and their cheerful folk songs.

Večer zahájila kapela Třehusk se svými veselými lidovými písničkami.


Next came up young autistic singer Andrea Šimůnková. Andrea plays guitar, uku-banjo and also writes her own songs. She was great inspiration not only for parents of autistic kids.


Dalším vystupujícím byla mladá autistická hudebnice Andrea Šimůnková. Andrea hraje na kytaru a uku- banjo a skládá i svoje písničky. Byla velkou inspirací nejen pro rodiče autistických dětí.
Then we could enjoy performances of several belly dancers: groups Gaya, Lavyaanna, Galeb Tribal Ladies, Shakellah Tribe, Věra Havelková and Alexandra Syria Bártů. All photographs from the evening show can be viewed here.Pak následovalo vystoupení několika orientálních tanečnic a formací: skupiny Gaya, Lavyaanna, Galeb Tribal Ladies, Shakellah Tribe, Věra Havelková a Alexandra Syria Bártů. Všechny fotografie z večerního programu si můžete prohlédnout tady.Wednesday, 22 July 2015

Exhibition invitation / Pozvánka na výstavu
Today I would like to invite you for a little trip and an exhibition (not my exhibition, unfortunately ;) but never mind that)


I have seen a photo from this exhibition on some blog and immediately thought I need to plan a little trip to castle ruin Točník. It is one of my favourite places and not far away from Prague.

Tomáš Záborec creates his paintings on wooden base, uses its natural structure, makes some new cuts, scratches and paints beautiful natural shapes. His paintings can be continued and he adds new panels until he feels the work is complete. You can touch the wood and use your other senses to feel his final impressions. The exhibition is located in the old burgrave palace and in my eyes it is just absolutely perfect place to enhance those paintings. I love the old bare brick walls and the light coming in the space through open windows and other holes.

If you also enjoy “old ruins” and natural structures and colours like I do, I am sure you will love this place and art too. The exhibition is open daily at the opening hours of the castle and will be open till October.

Enjoy the photos.


Dnes bych vás ráda pozvala na malý výlet a výstavu (není to bohužel moje výstava ;) ale třeba někdy příště)

Viděla jsem fotku z této výstavy na jiném blogu a hned jsem věděla, že se tam musím vypravit. Navíc je to na hradě Točník, což je jedno z mých oblíbených míst a není daleko od Prahy.

Tomáš Záborec vytváří svá díla na dřevě, využívá jeho přirozenou strukturu, dělá různé vrypy a zářezy a maluje nádherné přírodní motivy. Jeho malby mohou být na pokračování a tak přidává další panely, dokud necítí, že je dílo dokončeno. Dřeva se můžete dotknout a použít i další smysly ke vnímání celku. Výstava je umístěna ve starém purkrabském paláci a pro mě je to místo prostě perfektní. Moc se mi líbí staré odhalené cihly a světlo volně dopadající okny a jinými dírami ve zdech.

Pokud máte rádi zříceniny a přírodní struktury a barvy, tak se vám výstava bude určitě taky líbit. Je otevřená denně v otevírací době hradu a to až do října.


A teď už hurá na fotky: