Sunday, 26 July 2015

Photographing a Fundriser / Reportáž z Benefiční akce

At the end of June I got an opportunity to try something new and different. My friend asked me to photograph a fundraising event of their non-profit organisation. You can see bellow how I managed that. I chose just few of my very favourites and you can see the whole photo report here.

Koncem června jsem dostala příležitost vyzkoušet si něco nového a jiného. Kamarádka mě oslovila, zda bych nafotila benefiční akci jejich sdružení. Jak jsem se této příležitosti chopila, si můžete prohlédnout níže. Vybrala jsem pár svých nejoblíbenějších, ale celou reportáž si můžete prohlédnout zde.

Medvídek (Teddy bear) - Association of Parents and Friends of Children with Autism was founded in 2008 to provide comprehensive support to families with autistic children and to improve awareness of the general public. It is not a provider of social welfare, but rather a support group for parents. They hold regular meetings of parents with their kids and various informative talks.

Medvídek – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem vzniklo v roce 2008 s cílem poskytovat všestrannou podporu rodinám s autistickými dětmi a také zlepšovat informovanost laické veřejnosti. Není to poskytovatel sociální péče, ale spíše podpůrná skupina pro rodiče. Pořádají pravidelné schůzky rodičů a dětí a také různé informativní přednášky.


There were 2 parts to this Fundraiser – fun sport activities for children in the afternoon and evening music and dance show. Despite the fact, that there were not so many visitors as expected, all the kids really enjoyed afternoon, judging by their big smiles.

Benefice se skládala ze dvou částí – zábavného sportovního odpoledne pro děti a večerního hudebně-tanečního programu. I přes slabší účast veřejnosti si všechny děti odpoledne moc užily, soudě podle jejich rozzářených úsměvů.


Except photographing the afternoon activities, I also set up a little photo booth. The kids were so sweet and always willing to pose. I really enjoyed this work and hope I will have a chance to do it again soon.


Kromě fotografování sportovních aktivit jsem otevřela i malý fotokoutek. Děti byly skvělé, ochotně pózovaly a mě tato práce hodně bavila. Doufám, že si jí budu moci v brzké době zopakovat.
The evening program was started by local band Třehusk and their cheerful folk songs.

Večer zahájila kapela Třehusk se svými veselými lidovými písničkami.


Next came up young autistic singer Andrea Šimůnková. Andrea plays guitar, uku-banjo and also writes her own songs. She was great inspiration not only for parents of autistic kids.


Dalším vystupujícím byla mladá autistická hudebnice Andrea Šimůnková. Andrea hraje na kytaru a uku- banjo a skládá i svoje písničky. Byla velkou inspirací nejen pro rodiče autistických dětí.
Then we could enjoy performances of several belly dancers: groups Gaya, Lavyaanna, Galeb Tribal Ladies, Shakellah Tribe, Věra Havelková and Alexandra Syria Bártů. All photographs from the evening show can be viewed here.Pak následovalo vystoupení několika orientálních tanečnic a formací: skupiny Gaya, Lavyaanna, Galeb Tribal Ladies, Shakellah Tribe, Věra Havelková a Alexandra Syria Bártů. Všechny fotografie z večerního programu si můžete prohlédnout tady.1 comment:

  1. Love the portraits with the props, I think it's an awesome idea!

    ReplyDelete