Sunday, 18 December 2016

Happy advent time / Krásný adventní čas

Enjoy your advent time my friends.

Užívejte si adventu přátelé.Here are photos from my Advent calendar - a daily December photo project. I failed in my other photography projects this year, so this is a fresh start and a preparation for new projects in 2017 :) You can read a short story / description to each photo on my facebook page.

Tady jsou fotografie z Adventního fotokalendáře - prosincového každodenního fotoprojektu. Všechny ostatní mé fotoprojekty letos poněkud pohořely, takže toto je už nový začátek a příprava na projekty 2017 :) Ke každé fotografii si můžete přečíst krátký příběh/popisek na mém facebooku


This year I am again participating in Christmas card exchange with ladies from fpoe group. Every day when I receive a new card, it brings a smile to my face. Do you also love to receive the real post and postcards?

I letos si vyměňujeme vánoční pohlednice s kolegyněmi ze skupiny fpoe. Každý den mě vykouzlí úsměv na tváři nové kousky ve schránce. Taky máte tak rádi opravdickou poštu a pohlednice?

Monday, 5 December 2016

Frosty morning jewels / Drahokamy mrazivého rána

After a long time, it was a sunny weekend. I had some time on Sunday morning, so I just had to go to the park to play with my macro lens. 
So come and join me soaking in the sunshine (it was -3°C).

Po dlouhé době sluníčko o víkendu. Měla jsem v neděli dopoledne trochu času, tak jsem si prostě musela jít pohrát do parku s makrem.
Tak si to sluníčko, pojďte užít se mnou (bylo tak -3°C).


Wednesday, 23 November 2016

Feltd Christmas / Plstěné VánoceI am filling up Christmas section of my KVfelteddesigns shop. And not only that. Here are some new items to light up your home before holidays.

Právě plním vánoční sekci KVfelteddesign shopu. A nejen tuto. Mrkněte na některé novinky, které vám letos můžou ozdobit domov na Vánoce.Sunday, 20 November 2016

Autumn mood / Podzimní nálada

I did not post any photos to the blog for a long time (but I did take many :), so today, few colourful impressions of autumn. 

Poslední dobou jsem na blog nedávala skoro žádné fotky (i když jsem jich nafotila spoustu :), takže dnes pár podzimních barevných vzpomínek.

Thursday, 17 November 2016

Autumn craft fair / Podzimní krajkářské trhy


Today I bring you few snapshots from the Craft fair I attended last weekend. It is organised by Czech Educational Association of Arts and Crafts twice a year and you could read about the spring round hereThis time I did not take the big camera with me, but I want to share few phone snapshots so you can enjoy the great atmosphere with me.  

Dnes vám přináším pár cvaků z podzimních krajkářských trhů, kterých jsem se účastnila minulý víkend. Tyto trhy jsou organizoványdvakrát ročně Vzdělávacím spolkem uměleckých řemesel, a o jarním kole jste si mohli přečíst tadyTentokrát jsem s sebou ani velký foťák nebrala, ale chci se s vámi podělit aspoň o pár mobilních obrázků, abyste si mohli tu skvělou atmosféru užít se mnou.