Monday, 5 December 2016

Frosty morning jewels / Drahokamy mrazivého rána

After a long time, it was a sunny weekend. I had some time on Sunday morning, so I just had to go to the park to play with my macro lens. 
So come and join me soaking in the sunshine (it was -3°C).

Po dlouhé době sluníčko o víkendu. Měla jsem v neděli dopoledne trochu času, tak jsem si prostě musela jít pohrát do parku s makrem.
Tak si to sluníčko, pojďte užít se mnou (bylo tak -3°C).


9 comments: