Sunday, 17 July 2016

Dance Prague 2016 / Tanec Praha 2016

Summer is a great time for dancing, isnt it? Well, in June there was a dance festival in Prague with many free events taking place on the streets of the city. I took this opportunity not only to enjoy dance, but also to take some photos. As I do not want to overload you with photos, I chose 6 of my favourites from each event, but you can see more on my photography Facebook page or here.

Léto je skvělý čas na tanec, nemyslíte? V červnu probíhal v Praze taneční festival se spoustou aktivit zdarma a přímo v ulicích města. Rozhodla jsem si užít nejenom tanec, ale i fotografování. A abych vás fotkami úplně nezahltila, tak jsem vybrala z každé akce 6 nejoblíbenějších a zbytek si můžete prohlédnout na mé Facebookové foto stránce nebo tady.

Swing
TangoFlamencoKubuk Danza / David Guerra (Spain) 
Los INnato (Costarica), EtéreaThursday, 14 July 2016

Hats??? / Klobouky???

Dear readers, today just a short and fun article about hats.

When I was at the craft market with my hats, I have heard many times this phrase in many variations: „I cannot wear a hat, it does not suit me.“

Ladies it is not true! Every woman with a head cover looks like a lady. Not every hat is for every woman, but there is always some hat, that will make you shine. You just need to try some on.

And as a proof, there are photographs taken by a Dutch photographer Hendrik Kerstens, inspired by paintings of Johannes Vermeer. You can check his work here or here.

Have a nice day.

Milí čtenáři, dnes jen krátký a snad zábavný článeček o kloboucích.

Když jsem byla na trzích se svými klobouky, slyšela jsem v mnoha obměnách jednu frázi: „Já nemůžu nosit klobouk, klobouky mi nesluší.“

Dámy, to vůbec není pravda! Každá žena s pokrývkou hlavy se promění v dámu. Ne každý klobouk sluší každé ženě, ale pro každou ženu je někde klobouk, který jí rozzáří. Chce to jen některé vyzkoušet.

A jako důkaz, si můžete prohlédnout fotografie holandského fotografa Hendrika Karstense, inspirované malbami Johannese Vermeera. Jeho práce si můžete prohlédnout třeba tady nebo tady.


Pěkný den.Monday, 11 July 2016

Tournament at Prague Castle / Rytířské slavnosti na pražském hraděThis weekend there were a big Medieval Tournament at Prague castle and I bring you a little photo report. I enjoy photographing such events and have some more in the que for you to see on the blog. If you are looking for a photographer for your event, please contact me. I am sure we can find a way of cooperation.
Enjoy the photos.

Tento víkend byly na pražském hradě Velké rytířské slavnosti a tak vám přináším malou foto reportáž. Moc mě baví fotit takovéto akce a mám pro vás na blogu ještě nějaké další připravené. Pokud hledáte fotografa pro svoji akci, tak mě určitě napište. Moc ráda se s vámi domluvím a určitě najdeme cestu ke spolupráci.
Pěkné pokoukání.
I like this medieval spa. It must have been very refreshing for the knights on such a hot day.
Tato lazebna se mi moc líbila. Věřím, že i pro rytíře byla velmi osvěžující v tak horkém dni.


A corner of torture.          Koutek s mučícími nástroji.

All photos are here.
Všechny fotografie jsou zde.