Thursday, 7 July 2016

Felting workshop Zlobice 2016 / Plstění na Zlobici 2016


As in last year at the beginning of July I took part in the felting workshop at beautiful farm, Zlobice. These workshops are organised and taught by Katka Kubešová aka Raduha and this was already the 5th year they happen. This year the topic was skirt. Katka is wonderful teacher and there is always a great group of talented and creative women, so those few days fly by very fast.

Stejně jako v minulých letech jsem se začátkem července zúčastnila plstícího workshop v krásném areálu ve Zlobicích. Tyto workshop jsou pořádány a vyučovány Katkou Kubešovou aka Raduha a toto byl již pátý ročník. Letošním tématem byla sukně. Katka je báječná učitlka a vždy se zde sejde bezvadná skupina talentovaných a tvořivých žen, takže těch pár dní vždy uteče jako voda.


First we made felted samples, made the patterns (that included some tough math :) and were shown some new ways in laying out wool.

Nejprve jsme si uplstily vzorky, vytvořily střihy (což zahrnovalo trochu zákeřné matematiky :), a podívaly se na nové způsoby kladení vlny.


Then there was a difficult logistics puzzle of setting up available tables so everyone has enough space for the huuuuge resists.

Pak nastala logistická hádanka, jak poskládat dostupné stoly tak, aby se všechny se svými óóóbrovskými šablonami vešly.


And then we started to work and continued for 2 days.
A pak jsme se pustily do práce a pracovaly 2 dny.
Of course there was some delicious food and wine included in the programme.
Samozřejmě bylo do programu zahrnuto výborné jídlo a víno.
We are slowly getting there.
Pomalu se blížíme do finále.
 We are slowly getting there.
Pomalu se blížíme do finále.


After hard work there is a deserved rest.
Po vysilující práci zasloužený odpočinek. And finally, all the beautiful women and their new skirts.
A nakonec všechny krásné ženy a jejich nové sukně.

Soňa

Jiřina

Jana

Mirka

Anežka

and myself / a já


We are already looking forward to next year workshop.

Už se všechny moc těšíme na příští rok.
8 comments:

 1. Beautiful place, great team, gorgeous result!!!

  ReplyDelete
 2. To musel byt krasny workshop.

  ReplyDelete
 3. Looks like you all had great fun, and great results!

  ReplyDelete
 4. what a beautiful place! It seems you have a lot of fun!

  ReplyDelete
 5. Very cool! And I really love the location! It looks like a vacation not a workshop :P

  ReplyDelete
 6. Very beautiful place and pictures! Amazing creations!

  ReplyDelete
 7. Wow! I know you had lots of fun because these pictures are ace! Beautiful beautiful skirts!

  ReplyDelete
 8. you seemed to have had lots of fun :)

  ReplyDelete