Monday, 8 August 2016

Quick travel guide to Naples / Rychlý průvodce Neapolí


I spent few days (2,5 days exactly) in Naples recently and I bring you few photos and thoughts on this super intense visit. First of all, 2,5 days is not enough. It may be enough for seeing Naples, but if you want to explore a little around and see Pompeii it is too short. 
We have arrived around lunchtime on Friday and spent Friday afternoon wandering the alleys of the historical centre. Naples is proud and beautiful and also very dirty, unmaintained, crazy and loud. Palaces are charming and huge and most of them have plaster falling down or graffiti all over. People on mopeds are going through narrow streets among walkers wearing strange things. The whole family of 2 adults and 2 children is riding one moped. Safety is an unknown word, still no accidents happen. And it looks so picturesque. The washing is flying from the windows. It cannot be clean with the traffic around; I think it must be there just for the atmosphere of the place :) Nedávno jsem strávila krátký čas (2,5 dne abych byla přesná) v Neapoli a přináším vám pár fotek a pár myšlenek z tohoto super intenzivního výletu. Za prvé, 2,5 dne není dost. Může to být dost na samotné centrum Neapole, ale pokud se chcete trochu toulat kolem a vidět Pompeje, je to málo. 
Dorazily jsme v pátek kolem poledne a strávily páteční odpoledne touláním se uličkami historického centra. Neapol je pyšná a krásná, ale taky hrozně špinavá, neudržovaná, bláznivá a hlasitá. Paláce jsou nádherné a obrovské, ale skoro ze všech padá omítka, nebo jsou posprejované. Lidi na mopedech se motají v úzkých uličkách mezi chodci, mají na sobě nejrůznější šílené věci. Na jeden moped se vejde celá rodina 2 děti a 2 dospělí. Bezpečnost je tu neznámý pojem a přesto se nikomu nic nestane. A navíc to vypadá tak malebně. Prádlo visí z oken na ulici. V tom provozu nemůže být čisté, myslím, že ho tam věší jen tak, pro tu atmosféru :) We have met 2 kinds of people. I am not sure how such a difference is even possible, but these are my personal subjective experiences. People on the street are very helpful and kind, they do not speak English (and I do not speak Italian), but they will call all family or neighbours to help and explain where to go. One bus driver just stopped (timetable is just a piece of paper) and was showing us on the map, where he recommends us to go, until other passengers started to look a little annoyed. And then, there is second group of people, in the services, and those tried to take advantage on us. It is often said that taxi drivers in Prague are robbing tourists with the made up prices. The taxi driver in Naples, who took us to the airport on Monday morning and had a special fee for everything, took this to even higher level. And the same happened in some restaurants. Not sure if it could be caused by 3 women travelling alone, who knows what would happen if there was a man ….. BUT, the positive experiences with super friendly people on the street and in some other restaurants, definitely prevail. 

Setkaly jsme se s dvěma druhy lidí. Není mi moc jasné, jak je takový rozdíl vůbec možný, ale jsou to moje vlastní subjektivní dojmy. Lidé na ulici jsou strašně nápomocní a milí, sice nemluví anglicky (a já zase italsky), ale klidně se seběhne celá rodina, nebo sousedi a snaží se poradit kudy kam. Jeden řidič linkového městského autobusu jen tak prostě zastavil (jízdní řád je stejně jenom cár papíru) a ukazoval nám na mapě, kam bychom určitě měly jít, až ostatní cestující začali trochu divně koukat. Druhá skupina lidí, převážně ve službách, se nás snažila nějakým způsobem okrást. Často se nadává na pražské taxikáře, že okrádají turisty. Ten neapolský taxikář, který nás vezl v pondělí ráno na letiště a měl speciální příplatek na úplně všechno, to dotáhl k dokonalosti. Podobné zážitky máme i z některých restaurací. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme byly 3 ženy a na chlapa by si to nedovolili … ALE ty kladné zážitky, s obyčejnými lidmi z ulice a jiných restaurací, jednoznačně převažují.
So, where we ate and enjoyed it: / Takže, kde jsme jedly a líbilo se nám tam:

Trattoria a Pignata, Vico Lungo del Gelso, Napoli

It is near a Spanish quarter and metro station Toledo and we had the best wine there during our stay. They do not have pizza (you can enjoy pizza in thousands other places and should definitely try some), but delicious pasta and fish dishes. The staff was nice and cute and they did not have a special fees for whatever. 

Je to blízko španělské čtvrti a zastávky metra Toledo a měly jsme tam nejlepší víno během našeho pobytu. Nedělají pizzu (tu mají ve městě skoro všude a určitě jí musíte vyzkoušet), ale mají výborné těstoviny a jídla z ryb. Obsluha je milá a sympatická a neúčtuje žádné speciální příplatky za kdovíco. 

Il Posto Accanto, Via Nazario Sauro 5, Napoli

Restaurant with a sea view, good food and cute, maybe too friendly :), waiter. But be careful, if you show a little hesitation, they will recommend you something that will cost you much more than you planned. On the other hand, it is their job, there were no other special fees and we enjoyed the food and time spent there.

Restaurace s výhledem na moře, dobrým jídlem a milou, možná až příliš přítulnou, obsluhou :) Ale pozor, pokud projevíte jenom trochu nerozhodnosti, zaručeně vám doporučí možnost, která se vám dost prodraží. Na druhou stranu, je to jejich práce a speciální příplatky tam žádné neměli.If you do not know what instrument to learn, buy a rubber duck :)
Když nevíte jaký hudební nástroj zvolit, kupte si gumové kachničky :)

Where we went / Co jsme viděli:
Alleys of historical centre – it is always my personal preference to just wander around as opposed to spending time in museums. There are many beautiful, mysterious and picturesque corners, churches and palaces. Some people have doors open straight to their living room. There is a part with many shops and stalls, where nativity scenes are sold.
Historické centrum – moje osobní preference je vždycky toulání uličkami oproti návštěvě muzeí. Je tady spousta krásných, tajemných a kouzelných míst, náměstíček, kostelů, paláců. Někteří lidé mají otevřené dveře přímo do obýváku. Taky je zde čtvrť betlémářů se spoustou obchůdků a stánků. 


You can choose a traditional nativity scene ...
Můžete si vybrat tradiční betlém ...

... or something more fancy. In any case you will need a lot of space.
.... nebo něco extravagantnějšího. V každém případě budete potřebovat dost místa.

And again - traditional in all colours and sizes ...
A zase - tradiční ve všech velikostech a barvách ...

... or would you like some celebrities for your scene?
... nebo byste raději chtěli zahrnout nějakou tu celebritu?


Castel Sant'Elmo – the best panoramic view all over the city and as a bonus we had a free concert, as they were having some sound testing for the concert on the following day :)
Castel Sant'Elmo (hrad sv. Eliáše) – nejlepší panoramatický výhled na celé město a jako bonus jsme měly koncert zdarma, protože zrovna probíhaly zvukové zkoušky na zítřejší představení :)


Gallery Capodimonte – It was not on the original plan, but as it was raining on Sunday we went to gallery. They promise Caravaggio, Michelangelo and Rafael – and they do have one picture per great name. The rest is 13-18 century art. Pleasant programme for a rainy morning, but not exactly my cup of tea.
Galerie Capodimonte – nebyla v původním plánu, ale protože se v neděli dalo do deště, tak jsme volily suchou variantu. Slibují Caravaggia, Michelangela a Rafaela – a mají od každého jeden kousek. Zbytek je umění 13.-18. Století. Příjemný program na deštivé dopoledne, ale není to přesně můj šálek čaje.It started raining, so streets are full of umbrella sellers.
Začalo pršet, tak se všude vyrojili prodavači deštníků.

Even riding a moped you do not need to get wet .
Ani na mopedu nemusíte moknout.

Stroll by the sea – originally we wanted to go to Capri to enjoy the sea on Sunday, but the rain changed our plans. But in the afternoon, when the rain stopped, we wanted at least to see the sea. It is not for bathing, there is no beach and it looks quite dirty, as there is a huge industrial port. There is a short promenade where people go for a walk, ride fun looking bikes or have ice cream. The castle dell Ovo looks great, but it was unfortunately closed.
Procházka po nábřeží – původně jsme v neděli chtěli jet na Capri užít si moře, ale pak nám plány zmařil déšť. Tak jsme vyrazily aspoň k místnímu moři odpoledne, když déšť ustal. Tohle moře není na koupání, voda je celkem špinavá a není tu žádná pláž, protože je to vlastně jeden velký průmyslový přístav. Ale je tu krátká promenáda, kam lidi chodí na procházku, jezdí na legračních kolech nebo jdou jen tak na zmrzlinu. Hrad dell´Ovo (hrad vejce) vypadal pěkně, ale bohužel byl zavřený.
You can see some more photos on my personal Facebook and I will be adding some street photos to my KV Photography page. And next week, I will take you to visit Pompeii with us.
Další fotky si můžete prohlédnout na mé Facebookové stránce a nějaké budu postupně přidávat i na mou fotografickou stránku. A příští týden Vás s sebou vezmu na výlet do Pompejí.

Good bye Naples.
Nashledanou Neapol.

You can now   Follow my blog with Bloglovin

9 comments:

 1. so beautiful pictures about Naples!!!

  ReplyDelete
 2. Wonderful place, just like in that Pink Martini song "Una notte a Napoli" :) I'd like to visit it sometime...

  ReplyDelete
  Replies
  1. I did not know the song, but I love it, even though I do not understand lyrics.

   Delete
  2. You made me curious. I'll visit Naples, it's an amazing place.

   Delete
 3. Lovely street photos! I also visited Naples a long time ago and enjoy it a lot! Costiera Amalfitana is also amazing and really close!

  ReplyDelete
 4. I was in Napoli before million years.
  I ate there my first profiteroles ever and fell in love with this dessert . I also bought the bottom of a pile of shoes . I wonder if the Italians are so good in shoes making like they used to be .

  ReplyDelete
 5. It is very interesting and useful.

  ReplyDelete
 6. It looks so messy, like Turkey :) I loved Venice, but have not been in Naples, looks worthy the visit!

  ReplyDelete