Monday, 23 May 2016

Navalis 2016


Today, I bring you a new photo report from the cultural scene in Prague.

Last Monday there was a Navalis – baroque water festival in Prague, celebrating the most known Czech Saint and Prague citizen Saint John of Nepomuk, a protector of bridges and all people having something to do with water. Each year on this day gondoliers from Venecia come to Prague, as St. John of Nepomuk is also a protector of all gondoliers and one of eight patrons of Venice.

The celebrations are partially spiritual, celebrated by procession and a mass on the night before the tragic death of Jan Nepomucký and partially cultural culminating with baroque concert and fireworks on the stage directly on the water. The aim is to remind the legend and to bring together people who practice religion with atheistic majority.

Main point of celebrations is picturesque Charles bridge and its nearest surroundings as a place where the body of martyred John of Nepomuk was thrown to Vltava river.


Dnes vám přináším novou fotoreportáž z kulturního pražského života.

Minulé pondělí se v Praze konal Navalis – barokní vodní festival, oslavující nejznámějšího českého světce a Pražana, svatého Jana Nepomuckého, ochránce mostů a všech lidí od vody. Každý rok na tyto slavnosti přijíždí i benátští gondoliéři, protože sv. Jan Nepomucký je jejich patronem a jedním z osmi ochránců Benátek.

Oslavy jsou částečně duchovní, oslavované procesím a mší celebrovanou v předvečer tragické smrti Jana Nepomuckého, a částečně kulturní, vrcholící barokním koncertem a ohňostrojem přímo na vodní hladině. Cílem je připomenout legendu a svést dohromady lidi praktikující náboženství a většinovou ateistickou veřejnost.

Hlavním místem oslav je malebný Karlův most a jeho nejbližší okolí, jako místo, na kterém bylo tělo umučeného Jana Nepomuckého shozeno do Vltavy.After the procession passed the Charles bridge, and while the mass was celebrated, there was a short regatta race and swimming of the hard men in Vltava river with 5 stars that are one of the symbols of John of Nepomuk. Last Monday was the coldest day of the week. I was freezing on the bridge and cannot imagine ever going to the water.

Poté co procesí prošlo přes Karlův most, a zatímco probíhala mše, se konal malý závod regat a plavání otužilců ve Vltavě s pěti hvězdami – symboly Jana Nepomuckého. Minulé pondělí byl nejchladnější den týdne a mě byla na mostě opravdu zima. Neumím si představit, že bych šla do vody.

For the third time there was a very special parachute jump as a part of celebrations. Experienced skydiver, Mark Rahbani, demonstrated so called swooping, when he flown at a speed of about 100 km per hour underneath the bridge arch operating high speed parachute and landed in the water. The remaining 4 skydivers demonstrated precision landing on the little pontoon in the water.

Již potřetí se také konal speciální seskok parašutistů. Zkušený parašutista Mark Rahbani již potřetí předvedl tzv. Swooping, kdy zhruba 100 km rychlostí podletí pod mostním obloukem na speciálním vysokorychlostním padáku a přistane do vody. Ostatní 4 parašutisté skákali na cíl a přistávali na malém pontonu na Vltavě.

After dark, the river has belonged to the world premiere of concert The Mystery of John of Nepomuk by Kryštof Marek and the music was beautifully carried by the water.
And finally, the promised baroque fireworks.

Po setmění již patřila řeka světové premiéře koncertu Mystérium Jana Nepomuckého od Kryštofa Marka, který se krásně nesl po vodní hladině.
A nakonec nemohl chybět ani slibovaný barokní ohňostroj.You can see the full photo gallery here.

Celou galerii fotografií si můžete prohlédnout tady.


5 comments:

 1. It seems it has been an impressive event!

  ReplyDelete
 2. Oh, it looks so awesome!
  The pictures with a glimpse of the sunset behind the people ... looks like the sky is on fire!

  ReplyDelete
 3. Prague is on my wishlist...even more so now...
  The skydivers look very impressive with the flares O.O

  ReplyDelete
 4. Looks like a great day, the man with the flag seemed a little annoyed though :)

  ReplyDelete
 5. Praha is beautiful! It's a shame we still haven't managed to visit it :(

  ReplyDelete